BŘEZEN - 3. ENERGETICKÉ CENTRUM

CITÁT NA BŘEZEN: "Dělej dobro a dobro se ti vrátí."

V BŘEZNU SE OBKLOPTE ORANŽOVOU BARVOU A VYCHUTNÁVEJTE KAŽDÝ DEN S CHUTÍ :-)

3. ENERGETICKÉ CENTRUM
OBLAST SAKRÁLNÍ

NACHÁZÍ SE V DOLNÍ (KŘÍŽOVÉ) OBLASTI PÁTEŘE POD PUPKEM
CENTRUM TVOŘIVÉ SÍLY V NAŠEM LŮNĚ, SÍDLO NAŠEHO OPRAVDOVÉHO JÁ A VNITŘNÍHO ZVÍŘETE, CENTRUM SEXUALITY, PUDOVOSTI A EMOCÍ

AFIRMACE:
JSEM VE ZDROJI SVÉ TVOŘIVÉ SÍLY A VE SPOJENÍ SE SVÝM VNITŘNÍM ZVÍŘETEM

BARVA ORANŽOVÁ
JEJÍ SVĚTLÉ STRÁNKY:
OPTIMISMUS, ENERGIE, RADOST ZE ŽIVOTA, CTIŽÁDOSTIVOST, POTĚŠENÍ Z KONTAKTU, AKTIVITA, NĚŽNOST, OTEVŘENOST, ODVAHA, SÍLA, SRDEČNOST, MLÁDÍ, ZDRAVÍ, SEBEDŮVĚRA
JEJÍ STINNÉ STRÁNKY:
LEHKOVÁŽNOST, TOUHA PO UPLATNĚNÍ

POZICE PRO HARMONIZACI:
POZICE BOHYNĚ

MEDITACE NA SAKRÁLNÍ CENTRUM

LÉČEBNÁ MANDALA

ELEMENT: DŘEVO
SILNÝ ELEMENT DŘEVO JE NÁŠ VIZIONÁŘ, OBJEVITEL. ZAČÍNÁME SI PLNIT SVÉ CÍLE A PLÁNY
NÁŠ STROM (SEBE), KTERÝ JSME PEVNĚ ZAKOŘENILI V LEDNU A ÚNORU
NYNÍ ROSTE, PROSPÍVÁ A PŘINÁŠÍ NOVÝ ŽIVOT - EXPANDUJEME, VYVÍJÍME SE.

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA:
MERIDIÁN: ŽLUČNÍK

AROMATERAPIE:
EUCALYPTUS