ČERVEN: 6. ENERGETICKÉ CENTRUM

CITÁT NA ČERVEN: "ZABÝVÁM SE JEN TÍM, CO MI PŘINÁŠÍ KLID A POHODU"

6. ENERGETICKÉ CENTRUM OBLAST BRZLÍKOVÁ

JEDNÁ SE O JEDNO Z NOVĚ SE AKTIVUJÍCÍCH ENERGETICKÝCH CENTER V RÁMCI PROCESU ZVYŠOVÁNÍ VIBRACÍ NAŠEHO TĚLA A PŘECHODU DO 5. DIMENZE. JE TO CENTRUM OSOBNÍHO RŮSTU A JE NADSTAVBOU SRDEČNÍHO CENTRA. JEDNÁ SE O MISTROVSKÉ CENTRUM, KTERÉ V SOBĚ NESE ČASOVÝ PORTÁL PRO ROZPOMENUTÍ SE MINULOSTI A TVORBY BUDOUCNOSTI.

AFIRMACE:
JAKO ROSTLINKA ZE SEMÍNKA ROSTU A OTEVÍRÁM JEDINEČNÝ POTENCIÁL SVÉ DUŠE

BARVA ZELENÁ:
JEJÍ SVĚTLÉ STRÁNKY:
ŽIVOT, PŘIROZENOST, NADĚJE, SÍLA VŮLE, STÁLOST, ROVNOVÁHA, RŮST, NOVÝ ZAČÁTEK
UZDRAVENÍ, POHODA, CELISTVOST, VÁŽNOST, HOUŽEVNATOST, CÍLEVĚDOMOST

JEJÍ STINNÉ STRÁNKY:
CTIŽÁDOST, NEPOCTIVOST, MOCICHTIVOST

POZICE PRO HARMONIZACI:
POZICE SVÍČKY

ELEMENT: OHEŇ

Neboli "Yang léta". Oheň znamená duševní vývoj, inspiraci, intuici, zvědavost a zájem o učení.
Elementu "Ohně" patří hořká chuť, teplo a červená barva.
Potraviny jako jsou pohanka, žito, jehně, koza a výrobky z nich pocházející.
Dále třešně, červené hrozny, červená paprika, červená řepa.
Hořké bylinky jako majoránka, tymián, oregano. Jinak platí, jezte hojně vše co právě zraje.

TÉMA NA ČERVEN: ŘÁD, DOKONALOST, HARMONIE/LÁSKA, PARTNERSTVÍ, PŘIJETÍ, ZMĚNY

AFIRMACE: TRÁVU NEPŘIMĚJEME K RŮSTU TÍM, ŽE ZA NI BUDEME TAHAT...

ČERVEN - 6. MĚSÍC - "ŠESTKA":
JE ČÍSLEM ŘÁDU, DOKONALOSTI A HARMONIE

HARMONIZAČNÍ PROGRAM V ČERVNU NA TÉMA:
CIT/EGO/STRACH, TEMNOTA/SVĚTLO, NEGATIVITA/VĚDOMÍ
NEVYJÁDŘENÉ A NEZPRACOVANÉ EMOCE...TENKÉ STŘEVO