DUBEN: 4. ENERGETICKÉ CENTRUM

CITÁT NA DUBEN: "Nemluv, pokud tvá slova nejsou lepší než ticho."

4. ENERGETICKÉ CENTRUM OBLAST SOLAR PLEXUS

JE UMÍSTĚNO MEZI PUPÍKEM A SRDCEM
JE TO CENTRUM VNITŘNÍ SÍLY, VŮLE A NAŠEHO ŽIVOTNÍHO OHNĚ

AFIRMACE:
JSEM VE ZDROJI SVÉ VNITŘNÍ SÍLY A VNITŘNÍHO KLIDU A VNĚJŠÍ OKOLNOSTI
MĚ NEVYCHYLUJÍ Z MÉHO STŘEDU

BARVA ŽLUTÁ
JEJÍ POZITIVA:
SLUNCE, SVĚTLO, JASNOST, RADOST, SPOKOJENOST, OSVÍCENÍ, ROZVOJ, VYSVOBOZENÍ, MOUDROST, INTELEKT, FANTAZIE, PODNIKAVOST, TOUHA PO SVOBODĚ
JEJÍ NEGATIVA:
STRACH Z OMEZENÍ, POVRCHNOST, ZÁVIST, SEBEPŘECEŇOVÁNÍ

POZICE PRO HARMONIZACI:
POZICE LOĎKY

MEDITACE PRO AKTIVACI A ČIŠTĚNÍ SOLARU

ELEMENT: DŘEVO
SILNÝ ELEMENT DŘEVO JE NÁŠ VIZIONÁŘ, OBJEVITEL
ZAČÍNÁME SI PLNIT SVÉ CÍLE A PLÁNY
NÁŠ STROM (SEBE), KTERÝ JSME PEVNĚ ZAKOŘENILI V LEDNU A ÚNORU
NYNÍ ROSTE, PROSPÍVÁ A PŘINÁŠÍ NOVÝ ŽIVOT
EXPANDUJEME, VYVÍJÍME SE...

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA:
MERIDIÁN: JÁTRA

AROMATERAPIE:
CITRON

22. DUBEN - DEN ZEMĚ
OSLAVUJME JEJÍ KRÁSU NEJEN V TENTO DEN

OCHRANNÝ KRUH SESTAVENÝ NA DUBEN PRO VÁS
VE VIZUALIZACI VHOĎTE VŠECHNY ZÁTĚŽOVÉ EMOCE Z VAŠICH JATER DO KRUHU
POTÉ ZAŽEHNĚTE POSVÁTNÝ OHEŇ A POPROSTE HO, AŤ VŠECHNY TY EMOCE
V SOBĚ SPÁLÍ A POHLTÍ A PODĚKUJTE MU ZA JEHO POMOC PROSÍM :-)

AFIRMACE: NOVOLUNÍ DUBEN
Ubírám se směrem, který si volím a který mě vede
k dosažení mých cílů a k naplnění božského smyslu mé existence.