HARMONIZAČNÍ PROGRAM

CO JE TO HARMONIZAČNÍ PROGRAM?
JÓGOVÉ A RELAXAČNĚ/MEDITAČNÍ CVIČENÍ

VZNIKL A PŘEJMENOVAL SE VE VÝVOJI ČASU A PRAXE
Z PŮVODNÍ MÉHO KNOW HOW CVIČENÍ "JÓGA OD ZAČÁTKU"

JE TERAPIÍ VŠEDNÍHO DNE PRO KAŽDÉHO
S MGR. ANDREOU SVATAVOU MLYNÁŘÍKOVOU

VHODNÉ PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE, POKROČILÉ I ZAČÁTEČNÍKY
(MOŽNÉ I PRO TĚHOTNÉ S OHLEDEM NA JEJICH MOMENTÁLNÍ ZDRAVOTNÍ STAV)

REZERVACE A INFORMACE: 723754391 - ANDREA, STAČÍ SMS

NAŽIVO V MANDALE (M) NEBO ONLINE (O)
PONDĚLÍ 17:30-18:30 HOD. MANDALA
PONDĚLÍ 18:00-19:00 HOD. ONLINE
ÚTERÝ 8:15-9:15 HOD. M/O
ČTVRTEK 9:30-10:30 HOD. M/O
STŘEDA 16:15-17:15 HOD. ONLINE
SOBOTA 10:00-11:00 HOD. M/O
NEDĚLE ZIMNÍ ČAS 18:00-19:00 M/O
NEDĚLE LETNÍ ČAS 19:00-20:00 M/O

NA ZÁKLADĚ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ VE VEDENÍ SVÝCH CVIČEBNÍCH PROGRAMŮ
JSEM SESTAVILA CVIČEBNĚ RELAXAČNÍ ZDRAVOTNĚ HARMONIZAČNÍ PROGRAM
KTERÝ JE SLOŽEN ZE SOUSTAV PRVKŮ A OBORŮ
(JÓGA, ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ, REHABILITAČNÍ CVIČENÍ, DECHOVÁ CVIČENÍ,
RELAXACE, MEDITACE, UVĚDOMOVÁNÍ SI PRÁCE S TĚLEM)

"MÝM ZÁMĚREM V MÉ VÍCE NEŽ 20-TI LETÉ PRAXI BYLO A JE
VŽDY NACHÁZET ROVNOVÁHU V TOM, CO DĚLÁME..."

CO JE OBSAHEM HARMONIZAČNÍHO PROGRAMU A CO SLEDUJE:
PROGRAM OBSAHUJE POČÁTEČNÍ A ZÁVĚREČNOU RELAXACI ČI ČÁSTEČNĚ MEDITACI

OPÍRÁ SE O PRÁCI S VĚDOMÍM, KONCENTRACI, PRÁCI S DECHEM
VYCHÁZÍ Z REHABILITAČNÍHO ZÁKLADU JAKO PILÍŘE
KAŽDÉHO SPRÁVNÉHO POHYBU PÁTEŘE VZHLEDEM K OSTATNÍM ČÁSTEM TĚLA
 PROGRAM JE DÁLE PROVÁZÁN PRVKY ZDRAVOTNÍHO CVIČENÍ
A JSOU DO NĚJ TAKÉ ZAKOMPONOVÁNY ZÁKLADNÍ PRINCIPY A POLOHY TĚLA V JÓZE,
TAK, ABY TAKOVÝ PROGRAM MOHL BÝT PŘÍSTUPNÝ KAŽDÉMU JEDINCI,
BEZ ROZDÍLU VĚKU ČI ZNALOSTÍ V JEDNOTLIVÝCH CVIČEBNÍCH DISCIPLÍNÁCH.

ABSOLVOVÁNÍ DANÉHO PROGRAMU BY MĚLO KAŽDÉMU JEDNOTLIVCI PŘINÉST
MAXIMÁLNÍ UVOLNĚNÍ V OBLASTI TĚLA I MYSLI
PŘI DLOUHODOBĚJŠÍM PRAKTIKOVÁNÍ MŮŽE PROGRAM PŘINÉST
AUTOMATICKÉ, VĚDOMÉ VYLADĚNÍ, ZHARMONIZOVÁNÍ, ROVNOVÁHU
= BUDETE SE CÍTIT LÉPE A KLIDNĚJI V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ.