HARMONIZAČNÍ JÓGA

CO JE TO HARMONIZAČNÍ JÓGA?
(PROGRAM SE PŘEJMENOVAL VE VÝVOJI ČASU A PRAXE
Z PŮVODNÍ MÉHO KNOW HOW CVIČENÍ "JÓGA OD ZAČÁTKU"
).

JE TO UCELENÝ 60 MIN. PROGRAM
JDE O JÓGOVÉ, RELAXAČNĚ/MEDITAČNÍ CVIČENÍ

S VYUŽITÍM PRÁCE S ENERGETICKÝMI CENTRY A VIZUALIZACÍ
TÉMATICKY ZAMĚŘENÉ LEKCE - KAŽDÝ MĚSÍC PRACUJEME
S JEDNÍM ENERGETICKÝM CENTREM A SOUVISEJÍCÍMI TÉMATY.
VŠECHNA TÉMATA, SE KTERÝMI PRACUJEME V PRŮBĚHU CELÉHO ROKU NALEZNETE ZDE: (ODKAZEM NA PODZÁLOŽKU "ENERGETICKÁ CENTRA")
PROGRAM JE TERAPIÍ VŠEDNÍHO DNE PRO KAŽDÉHO
S MGR. ANDREOU SVATAVOU MLYNÁŘÍKOVOU
TĚŠÍM SE NA VÁS

VHODNÉ PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE, POKROČILÉ I ZAČÁTEČNÍKY
(MOŽNÉ I PRO TĚHOTNÉ S OHLEDEM NA JEJICH MOMENTÁLNÍ ZDRAVOTNÍ STAV)

REZERVACE A INFORMACE: 723754391 - ANDREA, STAČÍ SMS

NAŽIVO V MANDALE (M) SOUBĚŽNĚ ONLINE (O)
(někdy pouze online - info ZDE)
PONDĚLÍ 17:30-18:30 HOD. M/O
ÚTERÝ 8:15-9:15 HOD. M/O
STŘEDA 15:30-16:30 HOD. M/O
ČTVRTEK 9:30-10:30 HOD. M/O
PÁTEK 13:15-14:15 NA OBJEDNÁNÍ M/O
SOBOTA 10:00-11:00 HOD. M/O
NEDĚLE ZIMNÍ ČAS 18:00-19:00 M/O
NEDĚLE LETNÍ ČAS 19:00-20:00 M/O

NA ZÁKLADĚ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ VE VEDENÍ SVÝCH CVIČEBNÍCH PROGRAMŮ
JSEM SESTAVILA CVIČEBNĚ RELAXAČNÍ - ZDRAVOTNĚ HARMONIZAČNÍ PROGRAM
KTERÝ JE SLOŽEN ZE SOUSTAV PRVKŮ A OBORŮ
(JÓGA, ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ, REHABILITAČNÍ CVIČENÍ, DECHOVÁ CVIČENÍ,
RELAXACE, MEDITACE, UVĚDOMOVÁNÍ SI PRÁCE S TĚLEM A S DECHEM)

"MÝM ZÁMĚREM V MÉ VÍCE NEŽ 20-TI LETÉ PRAXI BYLO A JE
VŽDY NACHÁZET ROVNOVÁHU V TOM, CO DĚLÁME..."

CO JE OBSAHEM HARMONIZAČNÍHO PROGRAMU A CO SLEDUJE:
PROGRAM OBSAHUJE POČÁTEČNÍ A ZÁVĚREČNOU RELAXACI ČI ČÁSTEČNĚ MEDITACI

OPÍRÁ SE O PRÁCI S VĚDOMÍM, KONCENTRACI, PRÁCI S DECHEM
VYCHÁZÍ Z REHABILITAČNÍHO ZÁKLADU JAKO PILÍŘE KAŽDÉHO SPRÁVNÉHO POHYBU PÁTEŘE VZHLEDEM K OSTATNÍM ČÁSTEM TĚLA
 PROGRAM JE DÁLE PROVÁZÁN PRVKY ZDRAVOTNÍHO CVIČENÍ
A JSOU DO NĚJ TAKÉ ZAKOMPONOVÁNY ZÁKLADNÍ PRINCIPY A POLOHY TĚLA V JÓZE,
TAK, ABY TAKOVÝ PROGRAM MOHL BÝT PŘÍSTUPNÝ KAŽDÉMU JEDINCI,
BEZ ROZDÍLU VĚKU ČI ZNALOSTÍ V JEDNOTLIVÝCH CVIČEBNÍCH DISCIPLÍNÁCH.

ABSOLVOVÁNÍ DANÉHO PROGRAMU BY MĚLO KAŽDÉMU JEDNOTLIVCI PŘINÉST
MAXIMÁLNÍ UVOLNĚNÍ V OBLASTI TĚLA I MYSLI
PŘI DLOUHODOBĚJŠÍM PRAKTIKOVÁNÍ MŮŽE PROGRAM PŘINÉST
AUTOMATICKÉ, VĚDOMÉ VYLADĚNÍ, ZHARMONIZOVÁNÍ, ROVNOVÁHU
= BUDETE SE CÍTIT LÉPE A KLIDNĚJI V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ.