HARMONIZAČNÍ LEKCE

HARMONIZAČNÍ LEKCE - TERAPIE VŠEDNÍHO DNE PRO KAŽDÉHO
S MGR. ANDREOU SVATAVOU MLYNÁŘÍKOVOU

VHODNÉ PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE, POKROČILÉ I ZAČÁTEČNÍKY
(MOŽNÉ I PRO TĚHOTNÉ S OHLEDEM NA JEJICH MOMENTÁLNÍ ZDRAVOTNÍ STAV)

PONDĚLÍ 17:30-18:30 HOD.
ČTVRTEK 9:30-10:30 HOD.
SOBOTA 10:00-11:00 HOD.
NEDĚLE ZIMNÍ ČAS 18:00-19:00  NEDĚLE LETNÍ ČAS 19:00-20:00

NA ZÁKLADĚ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ
VE VEDENÍ SVÝCH CVIČEBNÍCH PROGRAMŮ

JSEM SESTAVILA CVIČEBNÍ
ZDRAVOTNĚ HARMONIZAČNÍ LEKCI

KTERÁ JE SLOŽENA ZE SOUSTAV PRVKŮ A OBORŮ
(JÓGA, ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ, REHABILITAČNÍ CVIČENÍ, DECHOVÁ CVIČENÍ, RELAXACE, MEDITACE, UVĚDOMOVÁNÍ SI PRÁCE S TĚLEM)
"MÝM ZÁMĚREM V MÉ VÍCE NEŽ 20-TI LETÉ PRAXI
BYLO A JE VŽDY NACHÁZET ROVNOVÁHU
V TOM, CO DĚLÁME..."

REZERVACE 723754391 ANDREA - STAČÍ SMS

CO JE OBSAHEM HARMONIZAČNÍ LEKCE A CO SLEDUJE:
LEKCE OBSAHUJE POČÁTEČNÍ A ZÁVĚREČNOU RELAXACI ČI ČÁSTEČNĚ MEDITACI

OPÍRÁ SE O PRÁCI S VĚDOMÍM, KONCENTRACI, PRÁCI S DECHEM
VYCHÁZÍ Z REHABILITAČNÍHO ZÁKLADU JAKO PILÍŘE KAŽDÉHO SPRÁVNÉHO POHYBU PÁTEŘE VZHLEDEM K OSTATNÍM ČÁSTEM TĚLA
LEKCE JE DÁLE PROVÁZÁNA PRVKY ZDRAVOTNÍHO CVIČENÍ
A JSOU DO NÍ TAKÉ ZAKOMPONOVÁNY ZÁKLADNÍ PRINCIPYA POLOHY TĚLA V JÓZE TAK,
ABY TAKOVÁ LEKCE MOHLA BÝT PŘÍSTUPNÁ KAŽDÉMU JEDINCI,
BEZ ROZDÍLU VĚKU ČI ZNALOSTÍ V JEDNOTLIVÝCH CVIČEBNÍCH DISCIPLÍNÁCH.

ABSOLVOVÁNÍ DANÉ LEKCE BY MĚLO KAŽDÉMU JEDNOTLIVCI PŘINÉST
MAXIMÁLNÍ UVOLNĚNÍ V OBLASTI TĚLA I MYSLI
PŘI DLOUHODOBĚJŠÍM PRAKTIKOVÁNÍ MŮŽE LEKCE PŘINÉST
AUTOMATICKÉ, VĚDOMÉ VYLADĚNÍ, ZHARMONIZOVÁNÍ, ROVNOVÁHU
= BUDETE SE CÍTIT LÉPE A KLIDNĚJI V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ.