TERAPIE VŠEDNÍHO DNE PRO KAŽDÉHO
(VČETNĚ ZAČÁTEČNÍKŮ A TĚHOTNÝCH S OHLEDEM NA JEJICH AKTUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ STAV)

NALEZENÍ KONCENTRACE A ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHY

ANDREA SVATAVA MLYNÁŘÍKOVÁ


ZDRAVOTNĚ HARMONIZAČNÍ
60-TI MINUTOVÁ LEKCE

"MÝM ZÁMĚREM JE UČENÍ SE NÁVRATU K PŘIROZENÉMU POHYBU
A POLOHÁM TĚLA, POROZUMĚNÍ SIGNÁLŮM TĚLA, JEHO POTŘEBÁM
ZKLIDNĚNÍ MYSLI A ZTIŠENÍ VNITŘNÍCH BOUŘÍ V NÁS"

NA ZÁKLADĚ SVÝCH DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ
VE SVÝCH CVIČEBNÍCH PROGRAMECH S KLIENTY
JSEM SESTAVILA CVIČEBNÍ - ZDRAVOTNĚ HARMONIZAČNÍ LEKCI
KTERÁ JE SLOŽENA ZE SOUSTAV PRVKŮ A OBORŮ.

LEKCE OBSAHUJE POČÁTEČNÍ A ZÁVĚREČNOU RELAXACI ČI ČÁSTEČNĚ MEDITACI
OPÍRÁ SE O PRÁCI S VĚDOMÍM, KONCENTRACI, PRÁCI S DECHEM
VYCHÁZÍ Z REHABILITAČNÍHO ZÁKLADU JAKO PILÍŘE
KAŽDÉHO SPRÁVNÉHO POHYBU PÁTEŘE S OHLEDEM NA OSTATNÍ ČÁSTI TĚLA
LEKCE JE DÁLE PROVÁZÁNA PRVKY ZDRAVOTNÍHO CVIČENÍ
A JSOU DO NÍ TAKÉ ZAKOMPONOVÁNY
ZÁKLADNÍ PRINCIPY A POLOHY TĚLA V JÓZE,
TAK, ABY TAKOVÁ LEKCE MOHLA BÝT PŘÍSTUPNÁ KAŽDÉMU JEDINCI,
BEZ ROZDÍLU VĚKU ČI ZNALOSTÍ
V JEDNOTLIVÝCH CVIČEBNÍCH DISCIPLÍNÁCH.

ABSOLVOVÁNÍ DANÉ LEKCE BY MĚLO KAŽDÉMU JEDNOTLIVCI PŘINÉST
MINIMÁLNĚ UVOLNĚNÍ V OBLASTI TĚLA I MYSLI
PŘI DLOUHODOBĚJŠÍM PRAKTIKOVÁNÍ MŮŽE LEKCE PŘINÉST
POCIT AUTOMATICKÉHO, PODVĚDOMÉHO, KAŽDODENNÍHO
ZHARMONIZOVÁNÍ-ROVNOVÁHY-VYLADĚNÍ JAKO CELKU.

TĚŠÍM SE NA VÁS ANDREA