NOVÁ ZEMĚ/NOVÝ VĚK/ROK "1" 

JARNÍ ROVNODENNOST 2022 - PROBĚHLA ŠAMANSKÝM BUBNOVÁNÍM V MANDALE

Buben nás provedl následujícími rituály:

"Bubnování pro Matku Zemi"
Má tři části:
Podpora Matce Zemi, Podpora naší vlasti
Prosba za pomoc při nalezení vlastní cesty životem

V dalším rituálu podpoříme Českého Lva
astrální bytost, která zajišťuje
aby vývoj v našem státě probíhal v souladu s vesmírným Řádem

Rituál "Zažehnutí Boží jiskry v člověku"
je určen lidem, kteří si uvědomují duchovní stránku
pozemského života a chtějí na sobě pracovat

V rituálu "Bohyně Pramáti"
navážeme kontakt s jedním z nejstarších božstev

Rituál "Nový začátek"
nám umožní odložit vše nepotřebné
s čím se už nechceme ve svém životě setkávat
a začít vědomě pracovat na něčem novém
(je dobré přijít už s konkrétním záměrem
"například změna zaměstnání....")

Šamanský buben - přítel a pomocník
Ladislav Kročák - Sam Modrý Medvěd :

"Vyrábím šamanské bubny a jezdím s nimi mezi lidi, protože si myslím
že zejména v dnešní době může buben současnému člověku v mnohém pomoci.
Seminář je určen pro duchovně zaměřené lidi, kteří na sobě chtějí pracovat.
Neodejdou jako neošamani, ale budou vědět, jak si usnadnit řešení každodenních situací".

Buben provází člověka od chvíle, co se mohl nazývat člověkem.
V současné době může pomáhat v každodenním obyčejném životě
slouží jako prostředek k uvolnění, zklidnění, odplavení stresu.
Lidem, kteří na sobě duchovně pracují, pomáhá s přechodem do meditace
navození změněných stavů vědomí, při komunikaci s bytostmi z jiných světů.
LK-SAM

ŠAMANSKÝ BUBEN BYL POUŽIT I NA DEMONSTRACI
MÍROVÝ POCHOD V LÁSCE

MÍROVÝ POCHOD V LÁSCE...
PŮJDEME ZDOLAT, POVALIT A PORAZIT PARAZITA SCHOVANÉHO POD ROUŠKOU "COVID-19"
A VŠE S TÍMTO TÉMATEM SOUVISEJÍCÍ, ABY TOTO BYLO NADOBRO VYHNÁNO
A ZLIKVIDOVÁNO Z NAŠICH ŽIVOTŮ, Z NAŠÍ ZEMĚ, Z NAŠÍ PLANETY
POJĎME PODPOŘIT PRÁVO NA ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA NÁS VŠECH
NEDOVOLME NAHRADIT HO ZOTROČOVÁNÍM, MANIPULACÍ, ZASTRAŠOVÁNÍM, VYHROŽOVÁNÍM, LIKVIDACÍ NAŠEHO ZDRAVÍ, NAŠÍ PRÁCE, PODNIKÁNÍ - TVOŘIVÉ SLUŽBY PRO OSTATNÍ,
LIKVIDACÍ PŘÁTELSTVÍ MEZI LIDMI I RODINAMI SAMOTNÝMI

!!!POJĎME SE POSTAVIT SAMI ZA SEBE!!!
V PLNÉ SÍLE, ENERGII, PRO LÁSKU, HARMONII, SVOBODU
A POSUNOUT SE K PLNOHODNOTNÉMU ŽIVOTU (BIO-PSYCHO-SOCIÁLNÍMU)
NA KTERÝ MÁME PLNÉ PRÁVO
, TĚŠÍM SE NA VÁS, ANDY

POKUD SE CÍTÍTE PODVEDENI A ZMANIPULOVÁNI, PŘIJĎTE!!!
NEZAPRODÁVEJTE JIŽ VÍCE SVOJI DUŠI DÁL....POSTAVTE SE ZA SEBE! NIKDY NENÍ POZDĚ!
PŘIJĎTE I VY, KTEŘÍ UŽ OČKOVANÍ JSTE - BUĎ JSTE K TOMU BYLI DONUCENI, BYLO VÁM VYHROŽOVÁNO VYHAZOVEM ČI BRÁNILO BY VÁM TO V KONTAKTU S RODINOU, DĚTMI, VNOUČATY, PRARODIČI, ČI JSTE NA VLASTNÍM TĚLE POCÍTILI A ZAKUSILI NEBLAHÉ ÚČINKY
PO OČKOVÁNÍ, NENÍ TŘEBA VYSVĚTLIT DŮVOD.... - "JEN" PROSTĚ PŘIJĎTE, PŘIDEJTE SE...
NAŠE TĚLO JE ÚŽASNÝ DOKONALÝ NÁSTROJ, JEHO BEZBŘEHÁ INTELIGENCE A FUNKCE NÁM UMOŽŇUJE, ŽE JSME TADY A MŮŽEME ŽÍT NÁŠ ŽIVOT
(A PŘÁNÍM KAŽDÉHO Z NÁS JE ŽÍT HO PLNOHODNOTNĚ)
COŽ OBNÁŠÍ NAŠI ODPOVĚDNOST A KOOPERACI S NÍM
TĚLO, KTERÉ DÝCHÁ BEZ PŘESTÁNÍ, BEZ NAŠÍ VŮLE, SRDCE V NAŠEM TĚLE
KTERÉ TLUČE PRO NÁŠ ŽIVOT BEZ ODDYCHU 24H DENNĚ PO CELÝ NÁŠ ŽIVOT
VŠECHNY OSTATNÍ ORGÁNY A JEJICH FUNKCE POMÁHAJÍ
UDRŽET NÁŠ ORGANISMUS V ROVNOVÁZE A "PŘI ŽIVOTĚ". TO NENÍ MÁLO.
!!!NEPRODÁVEJME NÁŠ ŽIVOT, NAŠE ZDRAVÍ, NAŠE VZTAHY, NAŠI SVOBODU!!!

TADY PŘECI NEJDE "JEN" O VAKCÍNU A PERMANENTNĚ OMÍLANÉ JEJÍ "TÉMA",
KTERÉ JE NYNÍ NADSTAVBOU SAMOTNÉMU BYTÍ NA ZEMI
A STRHÁVÁ NA SEBE VEŠKEROU SVOU POZORNOST
A ODVRACÍ NÁS OD SEBE A OD SKUTEČNÉHO ŽIVOTA!
BOHUŽEL TADY NEJDE ANI O ZDRAVÍ ANI O PÉČI ČI ZÁJEM O OBYVATELSTVO...
TADY JDE O SNAHU OVLÁDNOUT A ZMANIPULOVAT OBYVATELE CELÉ PLANETY,
TO PŘECI MUSÍME VŠICHNI VIDĚT A VNÍMAT!
MINIMÁLNĚ V TOM, ŽE SE NECÍTÍME ČI NEROZHODUJEME SVOBODNĚ
O SVÉM ŽIVOTĚ A SVÉM ZDRAVÍ...
NENÍ PŘECI V POŘÁDKU ANI V ZÁMĚRU UNIVERZA
ABY O NAŠEM ZDRAVÍ ROZHODOVAL NĚJAKÝ POLITIK RESP. KDOKOLI JINÝ NEŽ MY SAMI
EV. MY VE SPOLUPRÁCI A POMOCÍ SKUTEČNÝCH ODBORNÍKŮ VE SVÉM OBORU,
KTEŘÍ SVOU PRÁCI BEROU JAKO POSLÁNÍ A SLUŽBU PRO OSTATNÍ,
STEJNĚ TAK, JAK TO DĚLÁME ZASE MY PRO NĚ A PRO OSTATNÍ, KDO TO POTŘEBUJÍ
ÚPLNĚ NÁM CIZÍ A NEZNÁMÝ ČLOVĚK, KTERÝ NÁS V ŽIVOTĚ NEVIDĚL!!!,
TVRDÍ, ŽE "VÍ" CO JE PRO NÁS TO NEJLEPŠÍ A JDE MU O NAŠE NEJVYŠŠÍ BLAHO???!!!
PŘECI TU NEŽIJEME PRO TO, CO NÁM ŘEKNE NĚKDO, KOHO ANI NEZNÁME A ON NÁS!
A I TAK SI PŘECI OVĚŘUJEME, KDYŽ SE NÁM NĚCO NABÍZÍ, NEJSME OVCE...
NESKÁČEME Z OKNA NA POVEL...NA POVEL NĚKOHO, KDO SE TVÁŘÍ JAKO NÁŠ NEJVĚTŠÍ PŘÍTEL A KAMARÁD???!!! 

!!!TOTO JE ZÁVAŽNÁ VĚC, TADY SE DOBROVOLNĚ "SKÁČE S OKEN"!!!
POJĎME RADĚJI ŽÍT, TVOŘIT, SPOLUPRACOVAT, VE ZDRAVÍ, KLIDU A ROVNOVÁZE
NAMASTE A.

KAMARÁDKA MI PŘINESLA DVA LÍSTEČKY - BYLY NA NĚM TYTO DVA VZKAZY:
1: JEDINÁ OMEZENÍ, KTERÁ V LIDSKÝCH ŽIVOTECH EXISTUJÍ, SI KLADEME MY SAMI
2: MÁME JEDNU MOŽNOST, JAK SE STÁT ZCELA SVOBODNÝMI:
"STÁT SE SVOBODNÝMI VE SVÉM VNITŘNÍM ŽIVOTĚ"

Člověk, který se probouzí, se napojuje na vlastní duši, vědomě kultivuje své nitro,
přijímá poznané a kráčí cestou vývoje. Pavel Špatenka

...kdo nechce být veden, musí být vlečen...
a my dokážeme být přirozeně vedeni - svou duší, svým vnitřním hlasem...

Někteří věří, že jen velká síla dokáže zabránit zlu.
Přišel jsem však na něco jiného.
Přišel jsem na to, že malé každodenní skutky obyčejných lidí jsou tím, co drží temnotu 
v odstupu. Malé skutky z laskavosti a lásky."
Čaroděj Gandalf z Pána prstenů

"V tomhle je celej váš kumšt - zpitomět lidi.
Udělat z nich ustrašený, zbabělý zvířata.
Mučit je tak dlouho, až ztratí rozum a všechny smysly.
Vy si myslíte, že taky já hned změknu a zpitomím?
Vy si myslíte, že poctivýho chlapa
můžete jen tak zlehka ztumpachovatět,
až vám bude poslušně žrát z ruky?
Takovou hanbu sám sobě neudělám.
Vaši moc jsem zlomil.
A jestli chcete, půjdeme se prát!!"

Martin Kabát - "Hrátky s čertem"

"Naděje není to přesvědčení
že něco dobře dopadne
ale jistota, že má něco smysl
bez ohledu na to, jak to dopadne".
Václav Havel

....NEZOUFEJME....
VŠE JE V POŘÁDKU, KRÁČÍME DO SVĚTLA
VYTRVEJME, JDEME SPOLU, NIKDY NEJSME SAMI

TVOŘENÍ NOVÉ ZEMĚ SE DĚJE TAKÉ
PRAVIDELNÝMI ENERGETICKÝMI SYNCHRONIZACEMI

A JAK POMÁHÁ MANDALA PŘI TVORBĚ NOVÉ ZEMĚ?
JIŽ 8 LET PŘINÁŠÍ
JEJÍM KLIENTŮM POMOCNOU RUKU NA CESTĚ NÁVRATU K SOBĚ
POMÁHÁ V UVĚDOMOVÁNÍ SI SEBE SAMÝCH VE SVÉ NEJHLUBŠÍ PODSTATĚ

HARMONIZAČNÍMI CVIČEBNĚ-RELAXAČNÍMI LEKCEMI
VĚDOMÝMI KONZULTACEMI (TERAPIEMI)
NA ZÁKLADĚ ČI
POMOCÍ POPISU, ROZBORU ŽIVOTNÍCH SITUACÍ, UDÁLOSTÍ A SYNCHRONIZACÍ HLEDÁME A NALÉZÁME ODPOVĚDI, KTERÝCH JE POTŘEBA ZNÁT NA CESTĚ ŽIVOTEM
DÁLE POHLEDEM DO HLUBIN VZTAHŮ A JEJICH SOUVZTAŽNOSTÍ JAKO KONTEXTU ČI LINIE ŽIVOTA
HLEDÁME A NALÉZÁME POCHOPENÍ A POROZUMĚNÍ MUŽSKO-ŽENSKÉMU PRINCIPU
VÝZNAMU A SYMBOLU ROLE KAŽDÉHO Z NICH, JEJICH VZÁJEMNOSTI A PROVÁZANOSTI

ZJEDNODUŠENĚ ŘEČENO:
S DOBRÝM ČAJEM, V PŘÍJEMNÉM PROSTŘEDÍ MANDALY, SE SVÍČKAMI, OLEJÍČKY A KARTAMI, ALE HLAVNĚ S HLUBOKÝMI MYŠLENKAMI PROTKÁNO (HAHA :-DDD)
V POHODĚ, KLIDU A RADOSTI SE TĚŠÍME NA VÁS NA VŠECHNY
KDO TOUŽÍTE PO POCHOPENÍ A KDO TOUŽÍTE POCHOPIT... :-)
TĚŠÍME SE NA VÁS, ANDY A MANDALA

MUŽ A ŽENA/ŽENA A MUŽ
NAROVNÁNÍ ŽENSKO-MUŽSKÉHO
/MUŽSKO-ŽENSKÉHO
PRINCIPU

"Muž je nejvznešenější ze všech stvoření, žena je nejvznešenější ze všech ideálů. Bůh stvořil pro muže trůn, pro ženu oltář. Trůn velebí, oltář posvěcuje.
Muž je mozek, žena srdce. Mozek tvoří světlo, srdce lásku. Světlo plodí, láska oživuje. Muž je génius, žena anděl. Génius je nezměřitelný, anděl neuchopitelný.
Touha muže je nejvyšší sláva, touha ženy krajní ctnost. Sláva vyjadřuje velikost, ctnost božskost. Muž má nadvládu, žena přednost. Nadvláda je síla, přednost je právo. Muž je silný díky rozumu, žena je neporazitelná díky slzám. Rozum přesvědčuje, slzy dojímají. Muž je schopen všeho hrdinství, žena každé oběti. Hrdinství zušlechťuje, oběť povznáší. Muž je zákon, žena evangelium. Zákon napravuje, evangelium zdokonaluje. Muž je svatyně, žena svátost. Před svatyní se obnažujeme, před svátostí poklekáme. Muž je oceán, žena jezero. Oceán má perlu, která jej zdobí, jezero má poezii, která je zaslepuje. Muž je orel, který létá, žena je slavík, který zpívá. Létat znamená ovládat prostor, zpívat znamená opanovat duši. Muž má svítilnu, svědomí, žena hvězdu, naději. Svítilna vede, naděje zachraňuje. Zkrátka, muž stojí tam, kde končí země, a žena tam, kde začíná nebe." Victor Hugo

SPOLEHNI SE NA PROUD

Zdroj: https://www.novoucestou.cz/

Svět fungoval sám od sebe už před tvým narozením a funguje samovolně i během tvé přítomnosti. Není potřeba, abys řídil vnější události, stačí, když budeš plně ovládat svůj vnitřní svět. Spolehni se na proud, který tebou protéká, vždy tě vezme tam, kde v danou chvíli máš být. Nic nikomu nevnucuj, nic si nevynucuj, jen následuj cestu, která se před tebou zrovna otevírá. Jsi vždy tam, kde máš být, s tím, s kým máš být a zažíváš to, co zažívat máš. Inteligenci Vesmíru a dokonalost řízení Zdroje nemůžeš pochopit, jen mysl vytváří spletité scénáře a vymýšlí si smyšlené příběhy o tom, co se děje. V mysli klid nenajdeš, mysli je vlastní neklid a vytváření bláznivých představ o životě a o tobě samém. Nechej události volně plynout, ať naberou svůj vlastní směr a důvěřuj moudrosti Nekonečna, se kterou se věci, události a vztahy organizují.
Nechej život, aby jednoduše proudil okolo tebe a skrze tebe.
Nechej ostatní, ať si žijí ve své realitě, nikomu nevnucuj svůj záměr.
Potom nastane klid, respektive se sám staneš klidem, tichým pozorovatelem světa kolem sebe. A z tohoto tichého místa si počkáš na impulz, kdy máš něco udělat, kdy máš někam jít a kdy raději máš ostatním nechat svůj prostor, aby si na spoustu věcí přišli sami.
Karel Spilko

VZKAZ A POSELSTVÍ 2021

Všem celosvětovým vládním činitelům
(a záměrně neříkám "ELITÁM", protože "ELITU" si představuji jinak)
přeji a posílám lásku, do jejich srdcí
aby vyplnila to prázdné místo, tu infekci, ten jed

který ze svého nejhlubšího zoufalství o záchranu sebe sama produkují, a infikují znovu jen sebe a ostatní, v hlubokém nepochopení smyslu života a existence na této Planetě
P.s. zajímalo by mě, jak je MATKA ZEMĚ spokojena s dezinfekcí
kterou denně musí nechtěně přijímat do své půdy i do vzduchu.
Myslím, že ta očista a čištění planety byly pochopeny a uchopeny
trošku jinak, než bylo od ní žádáno a potřeba...

NECHŤ DO NAŠICH SRDCÍ VSTOUPÍ V ROCE 2022 KLID A MÍR
+VÁRKU SÍLY A ODVAHY NAVÍC VŠEM POSLŮM SVĚTLA A SPOLUTVŮRCŮM NOVÉ ZEMĚ
DÍKY ZA VŠECHNY A ZA VŠE, STOUPÁME DÁL!!! ANDY SVATAVA M. A MANDALA

UŽÍVEJME SI V ROCE 2022 VŠE CO MÁME
AŤ MŮŽEME POSTUPOVAT K TOMU, PO ČEM TOUŽÍME

PROŽÍVEJME BYDLENÍ AŤ POSTOUPÍME K DOMOVU
PROŽÍVEJME PŘÁTELSTVÍ AŤ POSTOUPÍME K LÁSCE
PROŽÍVEJME PRÁCI AŤ POSTOUPÍME K POSLÁNÍ
A TO CELÉ AŤ OKOŘENÍME RADOSTÍ, VDĚČNOSTÍ, NAPLNĚNÍM A NADŠENÍM

DOVOLTE MI PŘEDAT ODE MNE VÁM VŠEM URČITÉ POSELSTVÍ
V TOMTO ČASE PŘERODU, TRANSFORMACE, OBNOVY

UTVÁŘEJME ČI UTKÁVEJME SI UVNITŘ SEBE KAŽDÝ Z NÁS TAKOVÝ URČITÝ PROSTOR
VIZI, SÍŤ ČI POLE, KTERÉ JSOU PROTKÁNY NADĚJÍ I BEZE STUDU PROSBOU
A SOUČASNĚ JSOU UKOTVOVÁNY VNITŘNÍM POSTOJEM/VNITŘNÍM PŘESVĚDČENÍM
A SILNÝM ODHODLÁNÍM ZA VYTVÁŘENÍ A NÁSLEDNÉ PROPOJOVÁNÍ
HLUBOCE SILNÉHO, PEVNÉHO, ZDRAVÉHO A KVALITNÍHO RÁMCE
NAŠEHO NADCHÁZEJÍCÍHO, PŘICHÁZEJÍCÍHO A SOUNÁLEŽÍCÍHO
ŽIVOTA, SVĚTA, SPOLEČENSTVÍ, PLANETY.

OPATRUJME SE, NAČERPÁVEJME KLID A SÍLU A ODPOČINEK ZEJMÉNA Z PŘÍRODY
(STAČÍ MALÁ PROCHÁZKA NĚKDE V PARKU, KDE SE VŠE NA CHVÍLI ZTIŠÍ A ZASTAVÍ
V NAŠICH NITRECH A TYTO VJEMY SI PAK PŘENESEME A ZAKÓDUJEME V NAŠICH SRDCÍCH) PEČUJME A CHRAŇME SI SVÉ ZDRAVÍ PSYCHICKÉ I FYZICKÉ.

KONTAKTUJME SE A SDÍLEJME S OSOBAMI SMÝŠLEJÍCÍMI TAK
ŽE TO S NÁMI VNITŘNĚ REZONUJE,
S TĚMI, U KTERÝCH CÍTÍME DŮVĚRU
A ALESPOŇ RELATIVNÍ POHODU A URČITÝ OSOBITÝ NADHLED, POSTOJ ČI KOTVU.

UDRŽUJME SOUNÁLEŽITOST, PROPOJUJME SE
A SDÍLEJME SVŮJ VNITŘNÍ POCIT ČI STAV BEZ STUDU A OBAVY.

STÁLE JE KAM SE OBRACET, VRACET
(MANDALA JE TÍM MÍSTEM A K TOMU ÚČELU OD ZAČÁTKU VYTVOŘENA A URČENA!)
NIKDY NEJSME SAMI! JSME NA CESTĚ (SPOLEČNĚ) TUDÍŽ CESTY EXISTUJÍ
A UKOTVUJÍ A UDRŽUJÍ STÁLE NÁŠ SMĚR VPŘED, PO KTERÉM JDEME VŠICHNI.

MÁM VÁS RÁDA. ANDY