VYSVĚTLENÍ POJMU MANDALA

kruh, magický kruh, nadkulturní symbol jednoty a rovnováhy,
vyskytující se ve všech dobách, kulturách i náboženstvích.
Mandala je používána zejména jako nástroj pro relaxaci
a sebepoznání.
V nejširším smyslu jsou mandaly diagramy, které ukazují,
jak se chaos stává harmonickou formou.

V mandalách se potkává barva (ženská energie) a tvar (mužská energie).
To vše dohromady utváří harmonický celek nesoucí určitou energii,
která během práce s obrazcem působí na duši malíře nebo pozorovatele.
Pokud tvoříme nebo sledujeme pravidelné obrazce mandaly, duše se zklidňuje,
vnitřní svět se uspořádává a dochází k léčení na všech úrovních.
Je zde uplatněn princip: "harmonie vznikající na papíře se přenáší do nitra tvořícího".
Proces může být podporován také "moudrostí", která je obsažena v jednoduchých obrazcích
a která působí na nevědomé úrovni,
a to i pokud nejsme s významem obeznámeni.
Např. obrazce dle posvátné geometrie obsahují "pravdu"
o uspořádání celého našeho světa od jeho stvoření po současnost.
Při práci s tímto systémem dochází k lepší spolupráci levé a pravé mozkové hemisféry
a k řadě dalších harmonizačních pochodů jako je sjednocení naší mužské a ženské části.
Stejně tak indiánské písečné obrazy jsou tvořeny, aby dodaly nemocnému,
který je posazen do vlastního středu kruhového obrazce,
vědomosti které zapomněl a proto je nemocný.

C. G. Jung ve druhé polovině minulého století slovo mandala, i práci s ní,
přinesl do západní psychoterapie.
C. G. Jung používal mandaly nejprve pro své vlastní léčení a později i pro práci se svými pacienty.
Od té doby je mandala používána nejen v psychoterapii, ale také v arteterapii,
ale velmi často je používána jako "omalovánky" pro dospělé k relaxaci a duševní hygieně.