PŘIPOJTE SE A PŘIDEJTE VAŠE DOPORUČENÍ

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek

VSTOUPILI JSME DO NOVÉ DIMENZE

ŽENSKÁ ENERGIE NASTOLUJE ROVNOVÁHU ŽENSKÉHO A MUŽSKÉHO PRINCIPU

NEJDE O NADVLÁDU ŽENSKÉ ENERGIE NAD MUŽSKOU

DÍKY JEMNÝM VIBRACÍM, DO NICH JSME JAKO PLANETA VSTOUPILI

JDE ŽENSKÁ ENERGIE DO POPŘEDÍ, SKRZE HLUBOKÉ CÍTĚNÍ A  LÁSKU

KTEROU OPĚT UČÍ PŘEDÁVAT A OTEVÍRAT SOBĚ I MUŽŮM

 

KDYŽ NEJSOU MUŽ A ŽENA STEJNÍ, KDO Z NICH JE SILNĚJŠÍ?

PŘED MNOHA STALETÍMI SE ANDSKÁ ŽENA AKTIVNĚ PODÍLELA NA ORGANIZACI SPOLEČNOSTI A VZDĚLÁNÍ. KROMĚ POMOCI V JINÝCH OBLASTECH BYLO JEJÍM HLAVNÍM A NEJDŮLEŽITĚJŠÍM ÚKOLEM VYCHOVÁVAT PŘÍŠTÍ GENERACE. MOHLA SE VĚNOVAT SPOUSTĚ DALŠÍCH VĚCÍ, ALE JEJÍ HLAVNÍ POSLÁNÍ SPOČÍVALO V TOM, BÝT DOBROU MATKOU A MANŽELKOU. BYLA MUŽI PARTNERKOU, PŘÍTELKYNÍ A UČITELKOU. JEJÍM SVĚTEM NEBYL JEN DOMOV. ZAHRNOVAL I ŽIVOT MIMO NĚJ. ŽENA SE PODÍLELA NA OSLAVÁCH, PRÁCI, ALE NAPŘÍKLAD TAKÉ NA VOLBĚ ČELNÍCH PŘEDSTAVITELŮ KOMUNITY. VEDLA AKTIVNÍ ŽIVOT, KTERÝ ODPOVÍDAL JEJÍMU NADÁNÍ A VE KTERÉM UPLATNILA SVOU BYSTROST. VYJADŘOVALA SVOBODNĚ SVŮJ NÁZOR NA KAŽDOU PROBLEMATIKU. TAKOVÁ ŽENA, OPROŠTĚNÁ OD SVÉHO EGA, JEDNALA V ZÁJMU SPOLEČENSTVÍ A JEHO INTEGRITY. VE SMYSLU SLOVA MY. BYLA SAMA SEBOU, A NE JAKOU BY JI CHTĚLI MÍT JEJÍ RODIČE. INDIÁNSKÁ ŽENA BYLA SVOBODNÁ, PRACOVALA TAK JAKO KAŽDÝ JINÝ ČLEN SPOLEČNOSTI A JEJÍ NÁZORY BYLY VŠEOBECNĚ RESPEKTOVÁNY. V NĚKTERÝCH OBLASTECH SE ŽENY DOKONCE MOHLY STÁT NÁČELNICEMI, KTERÉ ŘEŠILY KAŽDODENNÍ PROBLÉMY A ROZDĚLOVALY PRÁCI. JEDINÉ, CO JE VEDLO, BYLA LÁSKA. NEŽ MUŽE PŘIJALY ZA SVÉHO ŽIVOTNÍHO PARTNERA, POZNÁVALY HO VE SPOLEČNÉM SOUŽITÍ. JEN TAK SE PAK DOKÁZALI OBA VZÁJEMNĚ PŘIJMOUT TAKOVÍ, JACÍ JSOU, SE VŠEMI PŘEDNOSTMI I NEDOSTATKY A S VĚDOMÍM, ŽE SE MOHOU VZÁJEMNĚ OBOHATIT. JAKO MATKA SVÉ DĚTI NEVLASTNILA, UČILA JE ZÁKLADNÍM HODNOTÁM - PŘEDEVŠÍM BÝT SÁM SEBOU, MÍT SE RÁD/A A RESPEKTOVAT SVÉ POTŘEBY, PROTOŽE ABY MOHL ČLOVĚK MILOVAT DRUHÉ, MUSÍ NEJPRVE MILOVAT SÁM SEBE. A POKUD SE TO NENAUČÍME, NEMŮŽEME TO UČIT OSTATNÍ. NEMŮŽEME DÁT DRUHÝM LIDEM NĚCO, CO SAMI NEMÁME, CO JSME SE NENAUČILI A NEVYZKOUŠELI.

MUŽ MŮŽE BÝT UČITELEM ALE NEBUDE NIKDY MISTREM. OPRAVDOVÝMI MISTRY ŽIVOTA A LÁSKY BYLY VŽDY JEN ŽENY, KTERÉ DOSÁHLY SAMOTNÉ HRANICE VESMÍRU A POHLÉDLY DO TVÁŘE BOHA A KTERÉ VSTOUPILY DO KONTAKTU S BOŽSKOU PODSTATOU A STALY SE JEJÍ SOUČÁSTÍ. ŽENY, KTERÉ DOKÁZALY ZÍSKAT ZPĚT SCHOPNOSTI, KTERÉ JIM LIDÉ VZALI. DOKÁZALY TAKÉ ZKROTIT HADA A ZNOVU VYKLENOUT ENERGETICKÝ MOSTI MEZI NEBEM A ZEMÍ. ŘEKL UČITEL KURANDERY.

KNIHA KURANDERA