MGR. ANDREA SVATAVA MLYNÁŘÍKOVÁ

08.12.2018

HARMONIZAČNÍ JÓGOVÁ LEKCE, JÓGA PRO DĚTI
723 754 391, ANDY-NAMASTE@CENTRUM.CZ

ZDRAVOTNĚ HARMONIZAČNÍ
60-TI MINUTOVÁ LEKCE
"MÝM ZÁMĚREM JE UČENÍ SE NÁVRATU K PŘIROZENÉMU POHYBU
A POLOHÁM TĚLA,
POROZUMĚNÍ SIGNÁLŮM TĚLA, JEHO POTŘEBÁM
ZKLIDNĚNÍ MYSLI A ZTIŠENÍ VNITŘNÍCH BOUŘÍ V NÁS"
NA ZÁKLADĚ SVÝCH DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ VE SVÝCH CVIČEBNÍCH PROGRAMECH S KLIENTY
JSEM SESTAVILA CVIČEBNÍ - ZDRAVOTNĚ HARMONIZAČNÍ LEKCI, KTERÁ JE SLOŽENA ZE SOUSTAV PRVKŮ A OBORŮ.

LEKCE OBSAHUJE POČÁTEČNÍ A ZÁVĚREČNOU RELAXACI ČI ČÁSTEČNĚ MEDITACI
,
OPÍRÁ SE O PRÁCI S VĚDOMÍM, KONCENTRACI, PRÁCI S DECHEM, VYCHÁZÍ Z REHABILITAČNÍHO ZÁKLADU JAKO PILÍŘE
KAŽDÉHO SPRÁVNÉHO POHYBU PÁTEŘE S OHLEDEM NA OSTATNÍ ČÁSTI TĚLA, LEKCE JE DÁLE PROVÁZÁNA
PRVKY ZDRAVOTNÍHO CVIČENÍ A JSOU DO NÍ TAKÉ ZAKOMPONOVÁNY, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A POLOHY TĚLA V JÓZE,
TAK, ABY TAKOVÁ LEKCE MOHLA BÝT PŘÍSTUPNÁ KAŽDÉMU JEDINCI, BEZ ROZDÍLU VĚKU ČI ZNALOSTÍ
V JEDNOTLIVÝCH CVIČEBNÍCH DISCIPLÍNÁCH.

ABSOLVOVÁNÍ DANÉ LEKCE BY MĚLO KAŽDÉMU JEDNOTLIVCI PŘINÉST, MINIMÁLNĚ UVOLNĚNÍ V OBLASTI TĚLA I MYSLI
PŘI DLOUHODOBĚJŠÍM PRAKTIKOVÁNÍ MŮŽE LEKCE PŘINÉST, POCIT AUTOMATICKÉHO, PODVĚDOMÉHO, KAŽDODENNÍHO
ZHARMONIZOVÁNÍ-ROVNOVÁHY-VYLADĚNÍ JAKO CELKU.

TĚŠÍM SE NA VÁS
MGR. ANDREA SVATAVA MLYNÁŘÍKOVÁ