MEDITACE

MEDITACE ZPŮSOBUJE V NAŠEM ORGANISMU PROUDĚNÍ ENERGIE.
MOHOU PŘI NÍ NASTAT URČITÉ REAKCE, ZADRŽOVANÉ ENERGIE SE MOHOU UVOLNIT A POTLAČOVANÉ POCITY VSTOUPIT DO NAŠEHO VĚDOMÍ. AKCEPTUJME VŠE, CO SE DĚJE, NIC Z TOHO NEPOTLAČUJME. DŮVĚŘUJME SVÉ VNITŘNÍ PŘIROZENÉ OZDRAVNÉ SÍLE. NESNAŽME SE ANI PŘÍLIŠ VÝRAZNĚ SI PŘEDSTAVOVAT PŘEDKLÁDANÉ OBRAZY
A POCITY. NEPOKOUŠEJME SE TAKÉ INTELEKTUÁLNĚ ANALYZOVAT, NEBOŤ SLOVA PŮSOBÍ NA JINOU ROVINU NAŠEHO BYTÍ. NECHME PROSTĚ VZNIKNOUT VŠECHNY PŘEDSTAVY, MYŠLENKY A POCITY, KTERÉ DOPROVODNÉ SLOVO VYVOLÁ.

MEDITACE OD SILVY-SISI PRO VÁS