ZAKLADATELKA MANDALY

MGR. ANDREA SVATAVA MLYNÁŘÍKOVÁ

11. 05. 1976 - Znamení Býk / Drak
    ZAKLADATELKA MANDALY
             A JEJÍ MAJITELKA

                      LEKTORKA:

/zdravotní tělesné výchovy/
/harmonizačních lekcí pro dospělé /
/jógy pro děti/
TERAPEUTKA:

/průvodk
yně v otázkách života/

V Z D Ě L Á N Í:
V
ystudovala jsem
Obchodní Akademii ve Slaném
a Zdravotně sociální fakultu
Jihočeské Univerzit
y
v ČB
obor Bio-Ps
ycho-Sociální rehabilitační péče o postižené děti, staré a nemocné osoby
/v roce 2018 její děkan Dr. Velemínský dostal o prezidenta ČR v
yznamenání/
Univerzita v oboru ps
ychologie a psychiatrie je pro mne základním stavebním kamenem pro mou praxi,
ve které však už samostatné terapie
stavím bez opírání se o teoretické nebo konkrétní obory, vycházím
z vnitřních a univerzálních principů.

C V I Č E B N Í   P R A X E:
S vedením cvičebních lekcí

jsem začala v 17 letech

a od té doby se lektorování věnuji
stále, aktivně a s láskou :-).
V roce 1993 jsem začala s vedením aerobních forem cvičení.
V roce 2001 jsem přešla
ke zdravotní tělesné výchově.
V roce 2007-2010 jsem se v USA seznámila s mou učitelkou jógy, která velmi obohatila mou praxi a ukázala a pomohla ucelit
můj dosavadní směr
a způsob vedení mých současných
harmonizačních lekcí pro mé klienty.

Otázky života a zákonitosti pohybu
mne zajímají od dětství

Nestačil
y mi obyčejné odpovědi
na obyčejné otázky

Hledala jsem cestu
k odpovědím a k sobě,
b
yla dlouhá a náročná.
Postupně jsem posbírala
a uchopila souvislosti

a
začala pomáhat hledat
odpovědi i druhým.

Projekt MANDALA vznikl
pro sdílení životních příběhů a situací,

vzájemné myšlenkové propojování,
osobní rozvoj, obohacování se
a společný růst.

PŘIJĎTE K NÁM NACHÁZET SEBE
TĚŠÍM SE NA VÁS
ANDREA SVATAVA:-)