ZAKLADATELKA MANDALY

MGR. ANDREA SVATAVA MLYNÁŘÍKOVÁ
Lektorka zdravotní tělesné výchovy,
harmonizačních lekcí pro dospělé a jógy pro děti

Průvodk
yně v otázkách života

11. 05. 1976 - Znamení Býk a Drak

Otázky života a zákonitosti pohybu mě zajímají a provázejí od dětství .
Už jako malá b
yla má nejčastější otázkou " ...a proč?, a jak to?" a pak také "já sama".
Nestačil
y mi "obyčejné nebo odbyté odpovědi"....
Hledala jsem...a cesta k odpovědím b
yla dlouhá, trnitá a náročná.
Na konci strastiplné cest
y se ale objevilo světlo...
Poté, co jsem si zodpověděla základní a pro mě důležité otázk
y svého života
jsem začala pomáhat hledat odpovědi i pro ostatní.


V
ystudovala jsem Zdravotně sociální fakultu Jihočeské Univerzity v ČR
obor Bio-Ps
ycho-Sociální rehabilitační péče o postižené děti, staré a nemocné osoby
/v roce 2018 její děkan Dr. Velemínský dostal o prezidenta ČR v
yznamenání/
Univerzita v oboru ps
ychologie a psychiatrie je pro mne základním stavebním kamenem pro mou praxi, ve které však už samostatné chrámy stavím bez opírání se o teoretické nebo konkrétní obory, vycházím z vnitřních a univerzálních principů.

S vedením pohybových lekcí jsem začala v 17 letech
a od té doby se lektorování věnuji aktivně a s láskou :-).
V roce 1993 jsem začala vedením aerobních forem cvičení.
V roce 2001 jsem přešla jsem ke zdravotní tělesné výchově
a od roku 2007 se se věnuji józe, se kterou jsem se seznámila v USA


Projekt MANDALA vznikl pro sdílení životních příběhů a situací,
vzájemné myšlenkové propojování,
osobní rozvoj, obohacování se a společný růst.

PŘIJĎTE K NÁM NACHÁZET SEBE
TĚŠÍM SE NA VÁS

ANDREA SVATAVA:-)