PANDEMIE KORONAVIRUS      BŘEZEN-...... 2020

....UŽ JE TO TADY ZASE!!!

LÉČIVÉ KARTY OD LUCIE ERNESTOVÉ PRO VÁS
OD PÁTKU 9. ŘÍJNA 2020

ANDY A SISI - JÓGA SRDCEM A MANDALA TÝM

            TVOŘIVOST PÁTEK 9.10. 2020                                 PŘEDSTAVIVOST VÍKEND 10.+11.10 2020   

LÉČIVÁ KARTA NA TÝDEN OD PONDĚLÍ 12.10. 2020

VÁŽENÍ A MILÍ PŘÁTELÉ MANDALY:
S VELKÝM POLITOVÁNÍM JSEM NUCENA VÁM OZNÁMIT,
ŽE I MANDALA JE Z NAŘÍZENÍ VLÁDY
PÁTKEM 13. POČÍNAJE UZAVŘENA DO ODVOLÁNÍ
INFORMACE A DOTAZY: 723 754 391
VĚŘÍM A PEVNĚ DOUFÁM, ŽE TUTO ENERGETICKY TĚŽKOU CELOPLANETÁRNÍ VÝVOJOVOU ETAPU
ZVLÁDNEME VE ZDRAVÍ A V PSYCHICKÉ SÍLE

A VÝSLEDKEM PAK BUDE MOCI BÝT POCHOPENÍ, NOVÉ UCHOPENÍ NAŠEHO SMYSLU A ÚKOLU, PRO KTERÉ JSME SI SEM PŘIŠLI
A JAKO VÝSLEDEK TÉTO ZKOUŠKY NALEZNEME PAK V SOBĚ I VZÁJEMNĚ RESPEKT, POKORU, POSUN A VÝVOJ KAŽDÉHO Z NÁS I CELÉ PLANETY

DĚKUJI VŠEM ZA POCHOPENÍ
  NAŠE MANDALSKÉ SRDCE ZŮSTÁVÁ OTEVŘENÉ
 NAMASTE ANDREA SVATAVA :-)

VÁŽENÍ, MILÍ A DRAZÍ PŘÍZNIVCI MANDALY
JE KONEC MĚSÍCE BŘEZNA
MĚSÍCE, KTERÝ JSME ASI NIKDO NEPOMYSLELI, ŽE "ZA TO VEZME" TAKOVÝMTO ZPŮSOBEM...
PO NÁROČNÉM LEDNU A ÚNORU, V OČEKÁVÁNÍ ZLOMU, JARA, OSVĚŽENÍ...
ASI TOTO Z NÁS NIKDO NEČEKAL, NIKDO SE NEMOHL PŘIPRAVIT NIJAK NA TO, CO NASTALO...
KAŽDÝ TO ZVLÁDÁME PO SVÉM, JAK SE DÁ, ALE VNITŘNĚ TO ASI CÍTÍME STEJNĚ, PODOBNĚ...
NASTÁVÁ ZMĚNA, ZA KTEROU JSME VOLALI, ALE ASI JSME NEČEKALI, ŽE PŘIJDE TAKTO...
JÁ VÁM, ZA CELÝ TÝM MANDALY POTŘEBUJI MOC PODĚKOVAT
ZA PODPORU, REAKCE, SDÍLENÍ, ZPĚTNOU VAZBU
"K SOUČASNÉMU VYNUCENÉMU NASTAVENÍ CHODU MANDALY"
A RÁDA BYCH POPŘÁLA POCHOPITELNĚ NEJPRVE A HLAVNĚ TO NEJCENNĚJŠÍ - PEVNÉ ZDRAVÍ A POTOM TAKÉ URČITÝ NADHLED, KDYŽ TO ZROVNA JDE, URČITÉ ZKLIDNĚNÍ V RÁMCI MOŽNOSTÍ, A NALÉZÁNÍ ČI ZNOVUNALEZENÍ NAŠICH MOŽNÁ SKRYTÝCH, MOŽNÁ POTLAČENÝCH, MOŽNÁ ZAPOMENUTÝCH POSTOJŮ, POCITŮ, ÚVAH A VNITŘNÍCH ROZPRAV SMĚREM HLOUBĚJI S SOBĚ SAMOTNÝM, KE SVÉMU SRDCI, KE SVÉ DUŠI
S OHLEDEM, ALE I NAVZDORY VŠEM STAROSTEM, STRESŮM, NAPĚTÍ, OBAVÁM A STRACHŮM
POKUSME SE ZTIŠIT A NASMĚROVAT SVOU POZORNOST K SOBĚ DOVNITŘ
A ZAČÍT PROBOUZET TO, ČÍM JSME SKUTEČNĚ, NAŠÍ PODSTATU
VĚŘME VE SVOU VNITŘNÍ MOUDROST, KTEROU VŠICHNI V SOBĚ MÁME
TO JE LÉK NA JAKOUKOLI NEMOC ČI VNĚJŠÍ SITUACI ČI SKUTEČNOST
ANDY A MANDALA TÝM, NAMASTE

V BŘEZNU JSME PRO VÁS NATOČILI 35 VIDEÍ :-)
Všechna naleznete ve vašich sekcích níže: DOSPĚLÁCI/DĚTI

NÁŠ DOMÁCÍ PROSTOR JE NYNÍ STÁLE MONITOROVÁN :-) JELIKOŽ NATÁČÍME NATÁČÍME A NATÁČÍME, JAK SE DÁ :-)

DĚKUJEME ZA PŘÍZEŇ A ZA POCHOPENÍ
OHLEDNĚ KVALITY A ÚROVNĚ NAHRÁVEK

VÁŽENÍ A MILÍ PŘÁTELÉ MANDALY,
OD PÁTKU TŘINÁCTÉHO, KDY SE ZAVŘELA MANDALA:
JSME PRO VÁS NATOČILI TŘINÁCT KRÁTKÝCH
PROTAHOVACÍCH CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ
V LEŽE NA ZÁDECH, NA BŘIŠE, VE STOJE, V SEDU,
V POLOZE DÍTĚTE, NA VELKÉM MÍČI I NA ŽIDLI
TAKÉ JEDNU RELAXACI - NAJDETE VE SVÉ SEKCI
DVĚ PÍSNIČKY OD ZDEŇKA SVĚRÁKA PRO LEPŠÍ NÁLADU
DÁLE JEDNU MEDITACI A JEDNU TAKÉ PRO VÁS NATOČILA MANDALKA LUCKA NA KONEC MĚSÍCE
OSM JÓGIČEK PRO DĚTI, DVĚ RELAXACE, PĚT JOGÁTEK
KÁJA PULDOVÁ PŘIDALA JEDNU JÓGIČKU PRO DĚTI
A JEDNO PROTAŽENÍ PRO TĚHOTNÉ
KÁJA HEJČOVÁ TAKÉ NATOČILA JEDNO VIDEO PRO TĚHOTNÉ
A TO NA VELKÉM MÍČI
UF TO JE CELKEM 35 VIDEÍ PRO VÁS :-)
MOC NÁS TĚSÍ, POKUD VIDEA PRO VÁS
BYLA TROCHU PŘÍNOSEM, ČI POVZBUZENÍM
DĚKUJEME ZA PŘÍZEŇ A POCHOPENÍ, ŽE NAHRÁVKY JSOU DĚLANÉ NA KOLENI :-), V RYCHLOSTI, V MNOHDY NE ÚPLNĚ OPTIMÁLNÍCH PODMÍNKÁCH :-) A TESTEM POKUS-OMYL :-),
S JEDNÍM ZLOMENÝM STATIVEM, A DRUHÝM, KTERÝ JSME NAŠLI

A KDYŽ UŽ NEVÍME KUDY KAM, TAK SI PROSTĚ ZAZPÍVÁME - KAŽDÝ, JAK UMÍME HAHA
ZDENĚK SVĚRÁK A JAROSLAV UHLÍŘ NÁM DÁVAJÍ TY NEJKRÁSNĚJŠÍ NÁMĚTY

Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo,
hlavně nesmí býti smutno, natož aby se brečelo.

Chceš-li, trap se, že ti v kapse zlaté mince nechřestí,
      nemít žádné kamarády, tomu já říkám neštěstí.

Nemít prachy - nevadí,
nemít srdce - vadí,
zažít krachy - nevadí,
zažít nudu - jó to vadí, to vadí.

PÍSEŇ PROTI TRUDOMYSLNOSTI
KLADENSKÁ noc má zvláštní moc, každého přepadne smutek,
Němec i Brit, křesťan i Žid, každý by nejraději utek',
ba i ti šikovní Žaponci, se silami jsou na konci,

jen jeden z národů neskoná, hrůzy KORONY slavně překoná!
Tam, kde hy-, tam, kde hy-, kde hynuli vlci,
tam, kde hy-, tam, kde hy-, kde hynuli vlci,
tam, kde hy-, tam, kde hy-, kde hynuli sobi,

Čech se přizpůsobil,
Čech se přizpůsobil!

ZÁROVEŇ SE V BŘEZNU UDÁLY DVĚ KRÁSNÉ UDÁLOSTI
KTERÉ BYLO NEBYLO DOBRÉ OPOMENOUT

DNE 20.3. 2020
MEZINÁRODNÍ DEN ŠTĚSTÍ

DNE 20.3. NASTALA
JARNÍ ROVNODENNOST

POJĎME SE NEJEN V TENTO DEN SPOLEČNĚ POKUSIT, NAVZDORY VŠEMU
PŘINÉST TROCHU ŠTĚSTÍ
SOBĚ I TĚM OKOLO SEBE
NEJEN TĚM NEJBLIŽŠÍM
ALE TAKÉ TĚM POTŘEBNÝM
TŘEBA JEŠTĚ MÉNĚ ŠTASTNÝM
NEŽ JSME MY - JAKKOLIV
...a nemusíme jít hned do desatera
stačí 5 oblastí v sobě znovu probudit...

1. ZAPIŠME SI DNES A PO DOBU DALŠÍCH
21 DNÍ TŘI DŮVODY - STAČÍ MALÉ - K RADOSTI

Stačí maličkosti, třeba si vzpomenout, že se na nás někdo hezky usmál, nebo že se nám něco povedlo. Zkrátka jde o to všímat si dobrého kolem nás a uvědomovat si to.

2. OPTIMISMUS - NAŠE MYŠLENÍ JE ZÁKLADNÍM STAVEBNÍM KAMENEM NAŠICH POCITŮ
Zkusme dnes trochu snít - představa naší ideální budoucnosti - bez omezení a dogmat. Zasloužíme si jí!

3. ZAMYSLEME SE NA SVÝMI SILNÝMI STRÁNKAMI
Je to důležité i v této situaci, ba možná nyní o to více. Zvyšujme duševní pohodu v sobě i v druhých.
Vzpomeňme si co v nás dříme a zaktivujme to
znovu v sobě, třeba dávno zapomenuté své nadání.
Také smích je silná stránka -  nelze ho vzít, ani ukrást. Smích léčí, dejme si dnes vzájemně tento lék. Usmívejme se dnes na sebe, upřímně, najděme v sobě tu sílu to dělat.

4. BUĎME VDĚČNÍ
Za život, za zdraví, za přátelství, za lásku, za střechu nad hlavou. Určitě nás každého napadne ještě velká spousta toho, za co můžeme být vděční i dnes i zítra i celý život!

5. NALEZNĚME V SOBĚ RESPEKT A POKORU
Hledejme dnes sounáležitost, zbavme se potřeb moci, soutěže, boje, duality - já, ty.
Pojďme to být my, kdo tvoříme celek této planety, a ovlivňujeme její zdraví a funkčnost.

POSÍLÁM KAŽDÉMU Z NÁS DO SRDCE
ŠŤASTNÉHO ANDĚLA - POSLA JARA A NADĚJE

JARNÍ ROVNODENNOST ZNAMENÁ PŘÍCHOD NOVÉHO ŽIVOTA
Síla dne zesiluje a v jednom bodě
se vyrovnává se Silou noci

5 OČISTNÝCH RITUÁLŮ
V TENTO NADCHÁZEJÍCÍ JARNÍ ČAS:

1. OČISTNÁ SÍLA VODY
DOPŘEJTE SI ÚŽASNOU KOUPEL A PROVOŇTE JI RELAXAČNÍ SOLÍ, OLEJEM, BYLINKAMI.
2. OČISTNÁ SÍLA DOMOVA
ZAPALTE SI SVÍČKU/SVÍČKY -  OZDOBTE SI JIMI SVŮJ PROSTOR, SVŮJ DOMOV, PŘIDEJTE VONNÉ  TYČINKY, VYKUŘOVADLO, BÍLOU ŠALVĚJ, VONNÉ DŘEVO, ZAPALTE OHEŇ V KRBU.
3. VYTVOŘENÍ OCHRANY SÍLOU POSVÁTNÉHO MÍSTA-OLTÁŘE

Vytvořte si v domácím prostředí místo, na které můžete vložit osobní předměty, ve které věříte, že vám dodávají sílu, ochraňují vás i vaše blízké.
4. TOUŽENÍ A SNĚNÍ

Svobodně roztáhněte uvnitř sebe křídla a tužte a sněte, využijte sílu jarní rovnodennosti a udělejte to TEĎ - nepochybujte, neomezujte se ničím, žádnými
vnějšími skutečnostmi.

5. ČAS A POZORNOST NA TY OKOLO SEBE

Je vám lépe? Podívejte se okolo sebe a věnujte čas a pozornost těm okolo vás.
Pečujte o ně nebo jim jen naslouchejte. Vnímejte, co vám říkají.
Splňte jim nějaké jejich malé přání.