PODZIMNÍ ROVNODENNOST

ASTROLOGICKÝ PODZIM 22. ZÁŘÍ VE 21:21 HOD.

V starých dobách Keltů - a později také Slovanů - byla podzimní rovnodennost slavností úrody a poděkování Matce Zemi za její dary. Je to druhá slavnost úrody v roce. První jsou v srpnu dožínky jako poděkování za obilí, zatímco příchod podzimu je časem ovoce, zeleniny, a samozřejmě vína! Přichází čas hodování, hojnosti a radosti! Zároveň je to čas bilancovat, co se v pomalu se končícím roce povedlo nebo naopak nepovedlo. Konec konců, tato symbolika je ukryta i v astrologickém znamení Vah - po duchovní stránce přichází čas vážení, hodnocení a hledání harmonie.

Staří Keltové si ctili koloběh roku. Jistě si teď umíte představit druida, keltského kněze a mudrce, jak provádí tajemné rituály uprostřed kamenného kruhu. Právě tajuplné staré kamenné stavby, mezi které patří například slavný anglický Stonehenge, patří mezi důkazy uctívání ročního koloběhu. Kamenné kruhy totiž bývají postavené tak, že v důležité dny v roce, jako jsou slunovraty a rovnodennosti, v nich dělá Slunce zajímavé světelné efekty. Ale pozor - zjistilo se, že Stonehenge a jiné podobné stavby nepostavili Keltové, ale jsou ještě mnohem starší - Keltové navázali na ještě dávnější tradici. Bohužel, tajuplná a prastará civilizace stavitelů megalitů zůstává pořád obestřena rouškou tajemství...

V tento den budeme pracovat na své vnitřní rovnováze a životní stabilitě. Podzimní rovnodennost nám přináší moudrost, spravedlnost a nadhled. Děkujeme přírodě za úrodu a obracíme se do nitra své duše. Začíná ustupovat slunce a přibývá tmy a delších nocí. Obracíme se o to víc do sebe a svého nitra, abychom nalezli světlo v sobě.

Podzimní rovnodennost nám dává příležitost k sladění a vyrovnání protikladů a k tomu, abychom se naučili je vidět a vnímat jako součást celku. V našem (zatím) duálním světě to jinak nejde - potřebujeme poznat obě strany, abychom je mohly vyvážit a sjednotit - jsme konfrontováni s viditelným i neviditelným světem, setkáváme se kreativitou i destrukcí, narozením a smrtí, materialismem a spiritualitou. Nyní v čase Podzimní rovnodennosti ale oslavujme sebe samé jako celek, své mužské i ženské aspekty, své vědomí i nevědomí, dávání i přijímání, své světlo i svůj stín, všechna požehnání i výzvy. Oslavme vše - to dobré i to zlé. Vzdejme čest měnícímu se období, které nám přináší šanci začít znovu.