HARMONIZAČNÍ ČAKRA JÓGA

HARMONIZAČNÍ ČAKRA JÓGA

Čakra jóga nabízí otevření a pročištění našich energetických center v i mimo naše fyzické tělo.
Pracujeme celkem se 12 čakrami, s využitím aromaterapie, meditace, jógových pozic
vztahujících se na konkrétní čakru, arteterapií a aktuálně nejproblematičtější či blokovanou čakru,
čakra výkladovými kartami a čakra svíčkami - barevnými svíčkami, které souvisejí s konkrétní čakrou.

MALUJEME ČAKROVÉ MANDALY

ZEMSKÁ HVĚZDA - PRVNÍ ČAKRA

                                  BARVA ČERNÁ
JEJÍ POZITIVA: NÁVRAT, OBNOVA, DŮSLEDNOST, NEZDOLNOST
JEJÍ NEGATIVA: SMRT, ZNIČENÍ, SMUTEK, TICHO, VINA, STRACH, ZTRÁTA, OHROŽENÍ, TEMNOTA, OPUŠTĚNOST, BEZNADĚJ, ÚTLAK, ZNECHUCENÍ            

KOŘENOVÁ - DRUHÁ ČAKRA

                BARVA ČERVENÁ, RUDÁ
JEJÍ POZITIVA: LÁSKA, VÁŠEŇ, CHUŤ ŽÍT, SMYSLNOST,
DOBÝVÁNÍ, SEBEDŮVĚRA, SÍLA, VÝDRŽ, SAMOSTATNOST
JEJÍ NEGATIVA: NENÁVIST, PUDOVOST, ZUŘIVOST

AFIRMACE:
OTEVÍRÁ SE BRÁNA K MÉMU ŽIVOTNÍMU POSLÁNÍ
A JÁ JÍ PROCHÁZÍM

AFIRMACE:
MÁM PEVNOU PŮDU POD NOHAMA
A JSEM KRÁLEM SVÉHO ŽIVOTA

SAKRÁLNÍ - TŘETÍ ČAKRA

                             BARVA ORANŽOVÁ
JEJÍ POZITIVA: OPTIMISMUS, ENERGIE, RADOST ZE ŽIVOTA, CTIŽÁDOSTIVOST, POTĚŠENÍ Z KONTAKTU, AKTIVITA, NĚŽNOST, OTEVŘENOST, ODVAHA, SÍLA, SRDEČNOST, MLÁDÍ, ZDRAVÍ, SEBEDŮVĚRA
JEJÍ NEGATIVA: LEHKOVÁŽNOST, TOUHA PO UPLATNĚNÍ

AFIRMACE:
JSEM VE ZDROJI SVÉ TVOŘIVÉ SÍLY
A VE SPOJENÍ SE SVÝM VNITŘNÍM ZVÍŘETEM

SOLAR PLEXUS - ČTVRTÁ ČAKRA

                                  BARVA ŽLUTÁ
JEJÍ POZITIVA: SLUNCE, SVĚTLO, JASNOST, RADOST, SPOKOJENOST, OSVÍCENÍ, ROZVOJ, VYSVOBOZENÍ, MOUDROST, INTELEKT, FANTAZIE, PODNIKAVOST, TOUHA PO SVOBODĚ
JEJÍ NEGATIVA: STRACH Z OMEZENÍ, POVRCHNOST, ZÁVIST, SEBEPŘECEŇOVÁNÍ

AFIRMACE:
JSEM VE ZDROJI SVÉ VNITŘNÍ SÍLY A VNITŘNÍHO KLIDU.
VNĚJŠÍ OKOLNOSTI MĚ NEVYCHYLUJÍ Z MÉHO STŘEDU