PÁR ZAJÍMAVOSTÍ CVIČEBNÍCH FOREM:

TRADIČNÍ KLASICKÁ JÓGA

PROTAŽENÍ TĚLA UVOLŇOVACÍMI CVIKY
S DŮRAZEM NA ZDRAVOTNÍ ASPEKT
+ SPRÁVNÉ OVLÁDÁNÍ A ZAPOJOVÁNÍ DECHU
+ ZKLIDNĚNÍ-ZTIŠENÍ-ZASTAVENÍ MYSLI KONCENTRACÍ
+ ODPOČINEK Z KAŽDODENNÍHO STRESU RELAXACÍ

JÓGA JE NAUKA O TĚLE, MYSLI, VĚDOMÍ A DUŠI

CÍLEM TRADIČNÍ JÓGY JE ZLEPŠENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU
UVOLNĚNÍ A HARMONIZACE TĚLA A DUŠE

CVIČÍ SE POMALU A PRIMÁRNÍ JSOU PRÁVĚ DUCHOVNÍ KLID A HARMONIE

JE VHODNÁ JAK PRO ZAČÁTEČNÍKY
TAK PRO TY, KTEŘÍ JIŽ S JÓGOU ZKUŠENOSTI MAJÍ

NEVYŽADUJE DOBROU FYZICKOU KONDICI

SPOJENÍ, SJEDNOCENÍ, ROVNOVÁHA A VYVÁŽENOST
JE NAŠÍM SPOLEČNÝM CÍLEM I CÍLEM CELÉ JÓGY

 

SNAHOU JE DOSAŽENÍ KLIDU MYSLI A ROVNOVÁŽNÉHO JAK EMOČNÍHO TAK PSYCHICKÉHO STAVU

V LEKCÍCH JE KLADEN DŮRAZ NA PLYNULÉ PŘECHODY
MEZI JEDNOTLIVÝMI POZICEMI A SPRÁVNÁ TECHNIKA DÝCHÁNÍ

DŮLEŽITÉ JE TAKÉ SPRÁVNÉ PROVEDENÍ POZIC DO HRANIC
VE KTERÝCH STÁLE VNÍMÁTE UVOLNĚNÍ
DÝCHÁNÍ, RELAXACE A KONCENTRACE, VNÍMÁNÍ PLYNULOSTI POHYBU
CELKOVÉ UVĚDOMOVÁNÍ SI SEBE SAMA

JÓGA UČÍ ROVNOVÁZE A KLIDU MYSLI

NA LEKCI JE VHODNÉ MÍT VOLNÉ OBLEČENÍ, VE KTERÉM SE BUDETE CÍTIT DOBŘE
CVIČÍ SE NABOSO ČI V PONOŽKÁCH

NENÍ POTŘEBA VÁHAT, ZVLÁDNETE TO I VY - STAČÍ SE ROZHODNOUT A ZAČÍT U SEBE

 

JIN JÓGA

Principy jin jógy

 

Jin jóga si vystačí s relativně malým počtem ásan – různé zdroje uvádějí mezi osmnácti a padesáti ásanami (včetně variací). Ač ve své formě velmi jednoduchá, vzhledem k delšímu setrvání v pozicích není jin jóga pro mnohé snadnou praxí. Přináší však uvolňování ztuhlosti nejen na fyzické úrovni, ale otvírá prostor též k emoční očistě.

 

Třemi hlavními principy jin praxe jsou:

 

  1. Nalezení odpovídající hloubky pozice. Při citlivém vstupu do pozice nacházíme naši hranici, kde již něco na fyzické úrovni cítíme. Zde se uvolníme. Neusilujeme o výrazné překročení této hranice. Nasloucháme svému tělu a respektujeme ho. Akceptujeme, že tato hranice se liší pro každého a je jiná každý den. Učíme se jak nezápasit se svým tělem, jak přijímat momentální stav sebe sama. Odkládáme veškerá očekávání, jak by pozice měla vypadat. Jsme ve spojení s naším přirozeným a pomalým dechem a necháme čas, aby sehrál svou roli – tím se pozice zintenzivní. Učíme se odlišovat pocit intenzivního protahování (které lze prodýchat) od pocitu bolesti (ostré, elektrizující pocity, které prodýchat nemůžeme).

  2. Rozhodnutí setrvat v klidu. V pozici zůstáváme v klidu a v uvolněné nehybnosti. Svaly necháme relaxovat – to umožní působení na pojivové tkáně. Není nutné (a v některých pozicích ani možné) uvolnit úplně všechny svaly – důležité je uvolnit svaly v oblasti, na kterou chceme působit. Zaměřujeme-li se například na uvolňování bederní páteře, nedržíme napětí ve spodní části zad. Po dosažení své hranice již pozici neopravujeme, nepřizpůsobujeme (samozřejmě pokud necítíme bolest). Stáváme se nehodnotícím pozorovatelem svých fyzických vjemů, myšlenek, které mohou přicházet i emocí, které se mohou vyplavovat na povrch. Vědomě tak rozvíjíme toleranci pro nepohodlné počitky. Nevytváříme si rezistenci pokud se setkáme s něčím, co naše mysl klasifikuje jako “negativní” (emoce, myšlenky...). Dovolíme si to jen pozorovat. Postupem času se učíme oprostit se i od hodnocení toho co přichází, jako dobrého či špatného.

  3. Poddání se plynutí času. Důležitější než velká intenzita fyzických vjemů od samého začátku je dostatečná doba setrvání v pozici. Poté, co se dostaneme na naši hranici komfortu, necháme působit čas, abychom umožnili bezpečné a pozvolné působení na pojivové tkáně, které nejsou tolik pružné jako například svaly a vyžadují proto jiný druh stimulace. Podobně jako při akupunktuře také stimulujeme jednotlivé meridiány. Doba pro setrvání v každé pozici se pohybuje od dvou až k dvaceti minutám, záleží samozřejmě na konkrétní pozici a pokročilosti praktikujících.

 

Jin jóga si neklade za cíl nahradit aktivnější a dynamičtější styly jógy, ale je jejich výborným doplňkem. Když zůstáváme pozorovateli naší zkušenosti, rozvíjíme tím své uvědomění a otvíráme tak prostor ke změně. Stejně jako v jiných stylech jógy i zde platí, že více než teorie je praxe a vlastní zkušenost. Cesta k „severní straně hory“ nám může pomoci nasměrovat se zpátky k sobě samému a vnést rovnováhu tam, kde je potřeba. Pro mne to, v době kdy jsem se s jin jógou setkala, znamenalo akceptaci sebe sama v pasivní roli a také změnu kvality prožitku při sezení v meditaci, které mi praktikované relativně intenzivně v rámci Prana Yoga Teacher College, připadalo často nepohodlné nebo obtížné. Až po setkání s jin jógou jsem si uvědomila, že nejen moje jógová praxe, ale i způsob života jsou orientovány spíše na aktivní snahu o dosahování vytyčených cílů prostřednictvím vynaloženého úsilí, než na objevování vnitřního míru a harmonie a ponechání věcem volného průběhu, nepotlačování a přijetí. Jin jóga je v současné době tím, co mi pomáhá vyrovnávat aktivní aspekty mého života, vybalancovávat v sobě jin a jang, tyto opačné a navzájem se doplňující síly.

PROTAŽENÍ ZA POMOCI DRUHÉ OSOBY

TÍMTO PROTAŽENÍM VE DVOJICÍCH DOSÁHNETE

HLUBOKÉHO PROTAŽENÍ A UVOLNĚNÍ VŠECH SVALOVÝCH SKUPIN.

ZA PODPORY DRUHÉ OSOBY LÉPE UVOLNÍTE A DOKONALE PROTÁHNETE CELÉ TĚLO.

JÓGA VE DVOJICÍCH JE VELICE PŘÍJEMNÉ PROTAŽENÍ S VELKÝM EFEKTEM, BEZ ZDRAVOTNÍCH RIZIK.